Bilirkişilik Temel Eğitimi

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6. maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince, 2017 yılı Ekim Ayı itibariyle adli ve idari yargı alanında yürütülen bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin "Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni tamamlamaları ve katılım belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda yapılmış olan başvuruya istinaden, Siirt Üniversitesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 05/01/2018 tarihi itibariyle “Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Eğitmen Kadrosu:

Yrd. Doç. Dr. Sadullah ÖZEL

Öğr. Gör. Haydar DEMİRAY

Eğitime Kimler Katılabilir?

Beş yıllık mesleki deneyimi olup İl Adalet Komisyonlarına 2017-2018 Adli Yılı’nda başvurmayı düşünen tüm bilirkişi ve bilirkişi adayları eğitime katılabilir.

Eğitim Yeri:

Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, Yeni Mahalle Güres Caddesi 56100 (Merkez Kampüs) SİİRT

Eğitim Sonunda Katılımcılara Verilecek Belge

Eğitimi tamamlayan katılımcılara, eğitim sonunda “Temel Bilirkişilik Eğitimi” ni tamamladıklarına dair Siirt Üniversite onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim İçeriği

1. Gün

BÖLÜM 1- YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 • Giriş

 • Türk yargı teşkilatı

 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler

 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

 • İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri

 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

2. Gün

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu

 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi

3. Gün

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

 • Oy ve Görüşün Sunulması

 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

4. Gün

BÖLÜM 5: UYGULAMA

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
  Örnek Olayların Sunulması

 • Eğitim Değerlendirme Anketi

Kurs Takvimi 

 •  22.11.2019-25.11.2019 (Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi) saat 09.30-16.30
(İlerleyen tarihlerde yeni eğitim tarihleri de eklenecektir.)

 

İlan edilen her bir grubun açılması için asgari katılımcı sayısı 15’tir.

Ücret (KDV dahil)

800 TL

Hesap Bilgileri

SİÜSEM tarafından açılan eğitim programları'na kesin kayıt yaptıracak olan katılımcıların, başvuracakları eğitim programı için gerekli olan ücreti;

Ziraat Bankası

ALICI: Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

IBAN : TR 4600 0100 0094 6213 0752 5031

no'lu (Sürekli Eğitim Merkezi) hesabına yatırmaları ve işlem dekontunu Rektörlük Merkez binada bulunan SİÜSEM sekretaryasına ulaştırması, bunun yanısıra dekontun (tarayıcı vasıtası ile) elektronik ortama taşınması ve siusem@siirt.edu.tr elektronik posta adresine bilgi amaçlı gönderilmesi gerekmektedir. 

 Dekontun açıklama bölümünde şu bilgilerin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir :

- Kursiyerin Adı, Soyadı ve TC vatandaşlık veya pasaport numarası ile

- Başvurulan eğitim programının adı

Ön Kayıt:

Eğitim Talep Ön Kayıt Formu İçin Tıklayınız

Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar:

1-Bilirkişilik Temel Eğitimi Başvuru Formu  İndir

(Form doldurulurken Temel Uzmanlık ve Alt Uzmanlık alanları aşağıdaki linklerde yazılanlara göre yapılacaktır)

Temel Uzmanlık ve Alt Uzmanlık Alanları

Uzmanlık Alanları İle İlgili Aranan Nitelikler

2-Kimlik Fotokopisi
3-2 Adet Fotoğraf
4-Diplomanın Onaylı Fotokopisi
5-5 Yıllık Kıdeminin Olduğunu Gösterir Belge (Resmi kurumlarda çalışanlar hizmet belgesi veya e-devlet uygulaması üzerinden alınan barkodlu hizmet dökümü)

İletişim

Adres : Batman Yolu 10.km Merkez, 56100 Rektörlük B-Blok Kat :1 Siirt/Türkiye 
Tel : +90 (484) 212 11 11 - 3480-3880 
Fax : +90 (484) 223 19 98 
E-Posta : siusem  siirt.edu.tr 
Site : http://siusem.siirt.edu.tr/ 

Öğr. Gör. ABDULGANİ GÖZ
Güncelleme : 13.03.2020 13:19:34