Birim Kalite Kurul Üyeleri

SİİRT ÜNİVERSİTESİ, SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (SİUSEM) 
BİRİMİ KALİTE KURULU

Birim Kalite Kurul Üyeleri: 

Başkan

Öğr. Gör. Abdulgani GÖZ

abdulganigoz@siirt.edu.tr

(0484) 212-1111 / 3812

Üye

Öğr. Gör. Haydar DEMİRAY

demirayhaydar@siirt.edu.tr

(0484) 212-1111 / 3820

Üye

Öğr. Gör. Yunus ALP

yunusalp@siirt.edu.tr

(0484) 212-1111 / 3815

Üye

Abdulkerim EVREN

a.kerimevren@siirt.edu.tr

(0484) 212-1111 / 3890

Öğr. Gör. ABDULGANİ GÖZ
Güncelleme : 12.11.2018 20:19:26