Etkinlikler

Kurumsal

Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİÜSEM), 

Siirt Üniversitesinin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlardaki akademik programların yanı sıra bankacılık, sigortacılık, borsa, işletme yönetimi, kamu yönetimi, yerel yönetimler, pazarlama ve satış teknikleri, dış ticaret ve gümrükleme, uygulamalı girişimcilik, uluslararası işletmecilik, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, sağlık, mühendislik ve benzeri tüm alanlarda Üniversitenin öğrencilerine ve personeline, kişilere, kamu kuruluşları ve özel sektör işletmelerine, yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları ve bizzat talep ettikleri alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek, kat hizmetleri, ön büro, servis ara elamanı, danışmanlık hizmetleri sunmak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak üzere, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7. maddesinin ilk fıkrası (d) bendi 2 numaralı alt bendi ile 14. maddesi gereği 17.1.2012 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile kurulmuş olup, yönetmeliği 27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Öğr. Gör. ABDULGANİ GÖZ
Güncelleme : 5.06.2023 13:54:34