Etkinlikler

Misyon Ve Vizyon

Misyon

Her kademeden ve her yaştan insanımıza en kaliteli hizmet sunabilmek için özgün ve kaliteli eğitim programlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak ve bu şekilde üzerine aldığı sosyal sorumluluğun gereğini yerine getirerek toplumun her kesimi için daha kaliteli bir yaşam ve daha iyi bir sosyal çevre sağlanmasına katkıda bulunmaktır

 

Vizyon

Geleceğin sorun ve ihtiyaçlarını öngörerek bireysel, mesleki ve toplumsal alanlarda eğitim ve bilinçlendirme için uygun yöntemler geliştirmeye katkıda bulunmak, aynı zamanda bilimi, teknolojiyle birlikte kullanarak toplumsal refaha dönüştürecek eğitim modelleri oluşturmak ve böylece yarının ileri görüşlü ve yenilikçi bireylerini yetiştiren "Bilimin Işığında" bir merkez haline gelmektir.

Öğr. Gör. ABDULGANİ GÖZ
Güncelleme : 5.06.2023 13:51:15