Yönetici Mesajı

 
 Siirt Üniversitesi, içinde bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu kültürel değerler açısından yüksek öğrenimde önemli bir görev üstlenmektedir. Üniversitemizin 11 önemli araştırma merkezinden biri olan SİÜSEM de bu önemli görevin bilincinde olarak üzerine düşen görevleri layıkıyla yapma azim ve kararlılığındadır.  
 
SİÜSEM ekibi olarak benimsenen ortak ana görüş (Vizyon-Özgörüş),

Geleceğin sorun ve ihtiyaçlarını öngörerek bireysel, mesleki ve toplumsal alanlarda eğitim ve bilinçlendirme için uygun yöntemler geliştirmeye katkıda bulunmak, aynı zamanda bilimi, teknolojiyle birlikte kullanarak toplum


Temsil etmekte olduğumuz yükseköğretim kurumunun lokomotifi olmak için, SİÜSEM olarak belirlediğimiz öncelikli hedefler (Misyon-Özgörevler);
sal refaha dönüştürecek eğitim modelleri oluşturmak ve böylece yarının ileri görüşlü ve yenilikçi bireylerini yetiştiren "Bilimin Işığında" bir merkez haline gelmektir.

 • Yöresel, bölgesel, ulusal ve evrensel değerleri göz önünde bulunduran,
 • İhtiyaç duyulan yeni eğitim alanlarını doğru tespit eden,
 • Araştırmayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen ve problemleri akıl, bilim ve teknoloji ışığında çözebilen,
 • İyi iletişim kuran, bölgenin ve içinde bulunduğu coğrafyanın, dolayısıyla dünyanın nabzını ölçen,
 • Doğru bilgi ve gerçeklere kanalize olan, doğruya yönlendiren,
 • İlkeli, evrensel, insani değerlere ve toplam kalite yönetimi felsefesine bağlı,
 • Öğrenmeyi ve öğretmeyi, dolayısıyla paylaşmayı seven, 
 • Toplumun ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda Eğitim, Uygulama ve Araştırma faaliyetleri yürüten, ve aynı zamanda bütün faaliyetlerinde Sürekliliği sağlayan bir Eğitim Merkezi olmaktır.
 
Bu hedeflere ulaşmada temel alınan ana değerler,
 • Bilimsellik,
 • İnsan odaklılık,
 • Çevreye duyarlılık
 • Bireysel ve toplumsal hassasiyetleri önemseme,
 • Otoriteyi tanıma ve onu temsil eden makam/makamlara saygı,
 • Kurallı, birlikte ve düzenli yaşama alışkanlığı ile hareket etmektir.

 

Dolayısıyla üstlendiğimiz temel felsefeler;
 • Eğitimci, katılımcı ve öğrencilere, 7'den 77'ye, kısaca toplumun tüm fertlerine sürekli öğrenme ve gelişim içinde kalmaları için hayat boyu devam eden Sürekli Eğitim bilincini aşılama,
 • Üretici ve çalışanlara, çeşitli meslek grubu temsilcilerine ve kendi işini kurmak isteyen genç nesillere faaliyet gösterdikleri/gösterecekleri alanlara yönelik uzmanlık programlarını sunma, aynı zamanda iş ve meslek etiği bilincini kazandırma,
 • Ve hepsinden de öte,  insanlığın refahını ve ekonomik gücünü artırıcı yenilikçi bilgi ve değerler üretmekbölge halkının hizmetine sunmaktır.
 

 

Sürekli bir eğitim için daima "Bilimin Işığındakalınması temennisiyle,

        Tüm SİÜSEM ekibi adına,        

        Öğr. Gör. Abdulgani GÖZ

 

 

 
Öğr. Gör. ABDULGANİ GÖZ
Güncelleme : 12.11.2018 20:33:27