Form - Doküman

SİÜSEM bünyesinde açılması düşünülen her türlü Kurs, Eğitim, Sertifika ve Etkinlik programları için Kurs/Eğitim Açma Talep Formunun doldurularak, formda istenilen tüm bilgi ve belgelerin yanısıra bir başvuru dilekçesi ile birlikte, açılması teklif edilen kurs / eğitimin öngörülen başlangıç tarihinden en az 1 ay öncesinde Merkez Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.     

 

KURS / EĞİTİM AÇMA TALEP FORMU

Öğr. Gör. ABDULGANİ GÖZ
Güncelleme : 12.11.2018 20:27:26